Over het Leijpark

Het Leijpark is een stadspark in Engelse landschapsstijl met een ontwerp van Leonard Springer, gelegen aan de zuidoostkant van Tilburg. Het ontwerp dateert 1919 en is aangelegd in 1939 als werkverschaffingsproject.

Het Leijpark is dus ruim 80 jaar oud. In april 1939 wordt Leonard Springer door de gemeente per brief gevraagd om nog even een beplantingsplan te maken. Het betreft een plannetje voor het net ontworpen monumentje; Onze Lieve Vrouwe ter Baan aan de hoofdingang van het park. Dat is de laatst bekende correspondentie tussen de gemeente en de dan 84-jarige Springer. Hij was een (zeer) succesvol tuinarchitect én dendroloog (bomenkenner). Het Leijpark was zijn laatste grote ontwerp in Nederland.

Het Leijpark in de omgeving, ontsloten door de Leijparkweg (westelijk), Ringbaan Zuid (noordelijk), Kempenbaan (oostelijk) en gebied Kempenbaan West en het ETZ (zuidelijk). bron: Google Maps